Actualitat
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

eurocatalana en el marc de la seva Responsabilitat Social Corporativa, realitza diverses accions alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Anualment s’analitzen els impactes de les accions realitzades i l’impacte sobre els diferents Grups d’Interès. Podeu consultar-los al document Compliment de Responsabilitat Social Corporativa 2019.

La Responsabilitat Social Corporativa d’eurocatalana està certificada per AENOR segons l’estàndard IQNet SR10, i està complementada pels certificats ISO14001 i ISO45001.